Η εταιρία GETO είναι μια EMS εταιρία, η οποία εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και την μαζική παραγωγή ηλεκτρονικών πλακετών. Οι software,  hardware και παραγωγικές υπηρεσίες της εταιρίας μας προσφέρονται σε πελάτες, τοπικούς και διεθνείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας.

Κύρια εξειδίκευση και ενασχόληση της εταιρίας GETO αποτελεί η συναρμολόγηση ηλεκτρονικών πλακετών με υλικά επιφανειακής στήριξης (SMT) και συμβατικά υλικά (ΤΗΤ) σε άρτια αυτοματοποιημένη μονάδα.

Ευρισκόμενη στην πόλη της Θεσσαλονίκης διενεργώντας την παραγωγή σε μονάδα στη χώρα της Βουλγαρίας, η GETO αποτελεί μία από τις πιο υποσχόμενες και ραγδαία αναπτυσσόμενες εταιρίες της Νότιας Ευρώπης στον χώρο των ηλεκτρονικών.

Η εταιρία GETO αποτελείται από εξειδικευμένους μηχανικούς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με εργασιακή εμπειρία σε παραγωγικές μονάδες της χώρας και του εξωτερικού.

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία αποτελούν συστατικά που βοήθησαν να δημιουργηθεί μια δυναμική εταιρία, στην οποία οι πελάτες μπορούν να απολαμβάνουν υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Περισσότερα…Copyright 2009 Geto Custom electronics applciations. All rights reserved. Contact us: info@geto.com.gr